รายละเอียดโครงการ

ราคา

1.39-1.99 ล้านบาท

ให้มากกว่าบ้าน คือพื้นที่แห่งความสุข

ด้วยแนวคิดของโครงการที่สร้างบ้านเต็มพื้นที่ดินเน้นฟังก์ชั่นพื้นที่ใช้สอย เพื่อให้คุณสามารถดีไซน์พื้นที่ให้
เหมาะสมกับการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล