รายละเอียดโครงการ

ราคา

เริ่มต้น 1.89 ล้านบาท

มาตรฐานสูงสุด

การใช้ชีวิตช่วงการคนนั้นก็จะมีวิถีที่ยากง่ายต่างกันไป โครงการอุไรสิริ x ประชาสุขทำขึ้นมาเพื่อตอบจุดประสงค์คนวัยกลางคน ให้คุณได้ใช้บ้านเป็นที่พักใจและพักกายอย่างแท้จริง โครงการนี้เป็นโครงการใหม่ที่ร่วมกันจัดขึ้นโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์สองบริษัท แต่อย่างไรก็ตามเรามีอุดมการณ์หนึ่งเดียวกันคือการมอบประสบการณ์ที่ดีและความสุขให้กับลูกบ้านทุกท่าน